Apocalipsa se apropie! Sfârșitul lumii este foarte aproape. După coronavirus o altă nenorocire

SFÂRŞITUL LUMII este FOARTE aproape! După coronavirus o altă nenorocire tocmai s-a întâmplat

Încălzirea globală a cauzat topitea a 51% din suprafaţa gheţarilor din Peru, în ultimii

50 de ani, ceea ce a antrenat formarea unor noi lacuri, anunţă într-un raport Autoritatea

Naţională peruană a Apei (ANA), relatează AFP.

”Gheţarii sunt ecosistemel foarte sensibile la modificările climatice. În ultimele decenii, efectele au fost mai evidente, antrenând o scădere notabilă a masei gheţarilor şi formarea unor noi lacuri”, relevă ANA.